سامانه بانک سوال


معرفی سامانه :

از آنرو که فرآیند مدیریت منابع انسانی از نقطه ی استخدام آغاز می شود ، نیاز به توانمندی در کلیه بخش های فرآیند استخدام از فراخوان استخدام تا برگزاری آزمون و تصحیح اوراق دیده می شود . حال با توجه به دور اندیشی مدیران یک مجموعه ،ایجاد بانک اطلاعاتی در خصوص سوالات آزمون میتواند یکی از مهمترین امور فراخوان باشد. حال تیم پارس اَپ در جهت افزایش رضایت سازمان ها و بهبود فرآیند استخدام اقدام به تولید نرم افزار مدیریت بانک های اطلاعاتی سنجش آنلاین و آفلاین نموده است که در ادامه به معرفی برخی از امکانات آن خواهیم پرداخت .

 • امکان سطح بندی سوالات
 • امکان سرفصل دهی به سوالات
 • امکان گنجایش حدوداًَ صدهزار سوال
 • امکان تعریف حدوداًَ صد رشته شغلی
 • امکان طراحی آزمون به صورت اتوماتیک
 • امکان صدورکلید سوالات
 • امکان خروجی Word
 • امکان خروجی PDF
 • امکان خروجی Image
 • امکان گزارش دهی از عملکرد بانک
 • امکان اعلان اینکه یک سوال چند بار طرح شده
 • امکان اصلاح دستی دفترچه سوال
 • امکان درجه بندی دفترچه براساس شاخص های عمومی
 • امکان گزارش از سطح سختی سوالات براساس پاسخ نامه های تصحیح شده
 • امکان الگریتم های پیشرفته انتخاب تصادفی
 • امکان داشبورد مدیریتی

فرصت ویژه برای سازمان ها :

 • صرفه جویی اقتصادی
 • پیشگیری از تقلب و تبانی
 • زیرساخت برای سامانه های آتی همچون آزمون آزمایشی
 • ایجاد توسعه در زیرساخت فناوری اطلاعات موسسه
 • کاهش اتلاف در فرآیندهای اداری سازمان
 • افزایش بهره وری
 • افزایش رضایت عمومی